Siedziba

Polska jest członkiem założycielem tejże organizacji. Siedzibą organizacji jest Genewa, natomiast oficjalnymi językami w tej organizacji jest oczywiście angielski, francuski oraz rosyjski. Organizacja ISO zrzesza 157 państw, z tą różnica jednak, że członkowie są podzieleni na trzy grupy według możliwości uczestnictwa w procesie standaryzacji.

Prawo głosu mają tylko tak zwani członkowie rzeczywiści. Korespondenci i członkowie wspierający mają status obserwatorów.

Główną rolę w organizacji ISO pełnią tak zwane Komitety Techniczne czyli w skrócie TC, oraz podkomitety Techniczne czyli SC. Komitety Techniczne zajmują się głównie zagadnieniami z różnych obszarów tematycznych np. podstawy konstrukcji budowlanych ISO/TC 98 lub standardy opakowań ISO/TC 122