Zmniejszenie niezgodności

Zmniejszenie niezgodności i wad produktów zmniejsza zużycie surowców potrzebnych do produkcji. Zmniejszenie błędów natomiast niesie za sobą zmniejszenie zużycia energii potrzebnej wcześniej na poprawę wadliwych produktów.

Wszystkie te zmiany zmieniają wizerunek firmy na rynku, oczywiście w pozytywnym kierunku.

Zwiększa się sprzedaż, a co za tym idzie zyski firmy. Poprawia to konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Również wszelkiego rodzaju transakcje i przetargi są dla firmy korzystniejsze. Wraz z poprawą wizerunku firmy, wzrasta jej reputacja i wiarygodność nawet dla instytucji państwowych i bankowych.