Czym jest norma ISO

Normą ISO nazywa się wynik procedury normalizacyjnej, który wyrażony jest w postaci reguł. Procedury te zatwierdzane są przez odpowiednią i upoważnioną do tego władzę.

Mówiąc najogólniej, norma ta jest efektem działalności normalizacyjnej. O czym mówią te normy?

Normy te stanowią zbiór przepisów, które określają wymagane cechy, wymiary produktów, ich właściwości i części składowe. Oprócz tego, normy te określają właściwą terminologię, klasyfikację zarówno jakościową jak i rodzajową. Ponadto, normy określają wszystkie czynności, które są najistotniejsze dla oceny stanu jakościowego danego produktu.