Jak powstała organizacja ISO

Zalążki i początki pojęcia normalizacji można się doszukiwać już w początkach piątego wieku przed naszą erą. Już wtedy prowadzono próby ustalenia pierwszych jednostek miar.

Czym jest normalizacja międzynarodowa? Normalizacją międzynarodową, nazywamy taką działalność normalizacyjną, która swoim działaniem wybiega poza granice jednego kraju.

Na początku, taką rolę normalizacji spełniały kraje, które dominowały na światowym rynku towarów i inwestycji, oraz były potęgami gospodarczymi. Zmieniło się to w 1947 roku w Londynie. Wtedy to 25 krajów, w tym Polska, stworzyło międzynarodową organizację normalizacyjną. Oficjalnie 23 lutego 1947 roku powstała organizacja pod nazwą

International Standards Organisation w skrócie ISO.