Dotacje

System zarządzania według normy ISO stanowi podstawę wysokiej jakości zarządzania przedsiębiorstwem i otwiera drzwi do dotacji z Unii Europejskiej.

Firmy mogą ubiegać się o dotacje z Unii zarówno na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem certyfikatu do firmy, jak i na rozwój firmy, która już taki certyfikat posiada.

Otwiera to przed organizacjami i przedsiębiorstwami nowe szanse rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Pomocą we wszystkich procedurach prowadzących do uzyskania dotacji zajmują się firmy które świadczą usługi samego wdrażania nowych norm zgodnych z ISO.