Kordynacja działań

Cała seria norm ISO 9000 jest w głównej mierze całym, zintegrowanym systemem optymalizacji jakości osiąganych przez przedsiębiorstwa lub organizacje.

Normy te obejmują wszystko co związane z produktem i usługą. ISO 9000 ma kontrolę nad procesem badań jeszcze przed produkcją, nad procesem produkcji aż po wdrożenie produktu do obiegu.

Zadaniem tych norm jest koordynacja i analiza wszelkich działań, które podejmowane są na rzecz jakości. Dodatkowo normy ISO z serii 9000 świadczą o tym, że producent jest w pełni odpowiedzialny za jakość wytworzonych produktów i usług oraz jest zobowiązany do ciągłego rozwijania i udoskonalania swojej działalności.