Punkty kontroli

Dodatkowo, do każdego takiego punktu kontroli, należy ustalić wartości krytyczne konkretnych parametrów, które nie mogą być przekroczone.

Oczywiście każdy taki punkt musi być monitorowany, analizowany i odpowiednio zabezpieczony. Jak już wiemy, system HACCP tworzy się przede wszystkim dla konkretnego przypadku zgodnie z zasadami odpowiadającymi danemu przypadkowi.

Poza tym, nie ma systemu uniwersalnego, gdyż każdy system jest dostosowany do warunków i potrzeb konkretnego zakładu. Cały proces tworzenia takiego systemu można podzielić na trzy etapy: opracowanie programu HACCP, wdrożenie systemu oraz jego weryfikacja oraz utrzymanie.