ISO 9000 Proces i cel powstania

Głównym powodem ujednolicenia wszelkich wymagań rynkowych w zakresie przepisów i zasad działania oraz chęć dążenia do osiągnięcia wysokich jakości oferowanych produktów i usług, był coraz bardziej intensywny rozwój międzynarodowej współpracy pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi gospodarczo takimi jak Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania.

Dlatego też, podjęto pewne kroki w kierunku opracowania odpowiednich norm o zasięgu międzynarodowym. Oczywiście zadanie to przypadło w udziale najbardziej kompetentnej organizacji a mianowicie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.